• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Honlap
Megtorlás - oldal 2 PDF Nyomtat Email
Cikk tartalomjegyzék
Megtorlás
2 oldal
Akiket kivégeztek
 

BRUSZNYAI Árpád (Derekegyháza, 1924. jún. 27. - Bp., 1958. jan. 9.) tanár. 1942-ben a szentesi gimnáziumban érettségizett, és még abban az évben felvették az Eötvös József Kollégiumba, de a felsőfokú tanulmányokat elhúzódó betegsége miatt csak 1944-ben tudta elkezdeni. 1949-ben a budapesti tudományegyetem görög tanszékén szerzett tanári oklevelet. 1951-ben a Homérosz-kérdésről írt tanulmányával doktori címet nyert. Eközben 1947-1950 között a Klasszikafilológiai Intézetben Moravcsik Gyula munkatársa. Katolikus pap bátyját internálták, őt pedig a munkahelyéről elbocsátották. Egy évig a váci papi szemináriumban latint és görögöt tanított. 1952-ben Veszprémbe költözött, a Lovassy László Gimnáziumban tanított, előadásokat tartott, énekkart vezetett. 1956. október 26-án a Veszprém Megyei Forradalmi Tanács tagjának, október 31-én elnökének választották meg. November 4-én a szovjet csapatok fogságába került, de egy hónap múlva szabadon engedték. 1957 elején visszatért Vácra, ahol néhány hónapig a gimnáziumban tanított. 1957 tavaszán a magyar hatóságok letartóztatták és a bíróság október 15-én életfogytiglani börtönbüntetésre, 1958. január 6-án halálra ítélte. Az ítéletet január 9-én hajtották végre és Budapesten őt is a 301-es parcellába temették. Veszprémben tábla és utcanév őrzi emlékét, 1991-ben Díszpolgár címet kapott.

CSÁSZÁR József (Magyaratád, 1929. szept. 29. - Győr, 1957. ápr. 12.) autószerelő. Kovácsnak tanult. 1947-ben Ausztriába emigrált. 1951-ben osztrák határőrök elfogták és a szovjet megszálló szervekkel együttműködve átadták a magyar hatóságoknak. Ötévi börtönbüntetésre ítélték, 1956. március 7-én szabadult. Veszprémbenautószerelőként dolgozott. Október 26-án ő tűzte ki a 48-as emlékműnél a címer nélküli nemzeti zászlót. November 4-én a nemzetőrség tagjaként harcolt a szovjet csapatok ellen a Vár bejáratánál. 1957. március 18-án édesapjával együtt letartóztatták. Győrben, statáriális tárgyaláson fegyver- és lőszerrejtegetés vádjával halálra ítélték és kivégezték.

ERDŐSI Ferenc (Bakonybél, 1935. aug. 9. - Bp., 1958. máj. 10.) katonatiszt. Esztergályosnak tanult és néhány évet szakmájában dolgozott. 1956-ban a Légvédelmi Tiszti Iskola elvégzése után tiszti rangot kapott és Budapesten egy légvédelmi tüzérfelderítő-szakasz parancsnokaként szolgált. November 4-én utasításra felrobbantotta a Hármashatár-hegyi rádió adó-vevő állomást. November 6-án légvédelmi ágyúkkal lőtte a szovjet csapatok feltételezett állásait. Egy hét múlva jelentkezett a karhatalomba, ott 1957. augusztus 13-ig, letartóztatásáig szolgált. Közben az MSZMP tagjai sorába lépett. 1958. május 8-án halálra ítélték, és két nap múlva kivégezték.

Berta József (Veszprém, 1934. 05. 13. - Bp., 1958. 01. 02) Szüleit nem ismerte, menhelyi gyerek volt. A nyolc általános elvégzése után a Veszprémi Könyvterjesztő Vállalatnál helyezkedett el. Megnősült, két gyermeke született, 1954. novemberében hívták be sorkatonai szolgálatra. A forradalom alatt Várpalotán teljesített szolgálatot. 1956. október 25-én elhagyta az alakulatát és bekapcsolódott a helyi forradalmi eseményekbe. Részt vett a Hajmáskér felől érkező szovjet gépkocsioszlop megtámadásában, mely támadás során 14 szovjet katona esett el. Ezenkívül számos egyéb akciónak is részese volt (laktanya megtámadása, ÁVH-sok felkutatása stb.). A szabadságharc leverése után visszatért alakulatához, ahonnét december elején szerelt le. 1957. február 14-én tartóztatták le. Első fokon szervezkedés vádjával életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. Ezt a másodfokon eljáró különtanács Szimler János hadbíró alezredes vezetésével halálbüntetésre súlyosbította. Az ítéletet 1958. január 2-án végrehajtották.

Babolcsai Istvánt (Balatonkenese, 1905. 04. 12. - Bp., 1958. 03. 06.) 1957. június 20-án tartóztatták le. Első fokon szervezkedés vádjával halálra ítélték, mely ítéletet a másodfokon eljáró különtanács Szimler János hadbíró alezredes elnökletével jogerőre emelt. Az ítéletet 1958. január 6-án végrehajtották.
A hat elemi elvégzése után a kőműves szakmát tanulta ki. Nős volt, négy gyermek apja.  1956. november 4-én csatlakozott az egyik székesfehérvári fegyveres csoporthoz, majd amikor a különböző csoportosulások egyesültek, a fegyveresek parancsnoka lett. Másnap minden ellenállás nélkül elfoglalták a székesfehérvári rádióállomást, ahol kiépítették a védelmet. Személyesen is részt vett két szovjet katonával vívott tűzharcban. Délutánra a bázist egyre többen hagyták el, végül este Babolcsai feloszlatta a csapatot és maga is hazament.

Modori Sándort (Borszörcsök, 1932. 11. 20. - Bp., 1958. 10. 07.) 1957. július 29-én tartóztatták le. Első fokon szervezkedésben való részvétel és rablás vádjával halálra ítélték. A Szimler János hadbíró alezredes vezetésével másodfokon eljáró különtanács az ítéletet jogerőre emelte és az elítéltet 1958. október 7-én kivégezték.
Az öt elemi elvégzése után cselédként dolgozott.  1943-ban behívták katonának, 1944 karácsonyán szovjet hadifogságba esett. 1947. december 3-án jött haza. Budapestre költözött, ahol a KSH-nál hivatalsegéd lett. 1951-től vájárként dolgozott, nős volt, két gyermek apja. 1956. október 31-én csatlakozott Kovács Dezső Wesselényi utcai felkelőcsoportjához. November 4-ét követően részt vett a szovjet csapatok elleni küzdelemben, november 6-án feladta a kilátástalannak ítélt harcot és hazament.

Kósa Pált (Balatonfüred, 1921. 01. 25. - Bp., 1959. 08. 05.) 1956. november 12-én tartóztatták le. Első fokon szervezkedés kezdeményezése és vezetése, valamint társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények vádjával halálra ítélték. Az ítéletet az LB. Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével jogerőre emelte. 1957. augusztus 5-én kivégezték.
A négy polgári elvégzése után asztalosnak tanult, majd apja műhelyében dolgozott. 1942-ben megnősült, két lánya született. Ugyanebben az évben behívták katonának, 1946-ban szerelt le. Kizárták az MDP-ből, mert "ellenséges" propagandát fejtett ki és letagadta múltját (apja 1938-ban belépett a nyilaskeresztes pártba). Október 23-án részt vett az újpesti tüntetésen, jelen volt a kerületi kapitányság és a tanácsháza elfoglalásakor. Tagja lett a Nemzeti Bizottságnak. November 4-én fegyveres ellenállásra szólította fel a lakosságot. Tizenkét teherautónyi fegyvert és lőszert szerzett, majd a Nemzeti Bizottság tagjaival együtt illegalitásba vonult. November 8-án harcérintkezésbe kerültek a benyomuló szovjet csapatokkal. 11-én felvették a kapcsolatot a kerületi tanáccsal, hogy tárgyaljanak az együttműködésről. A találkozón letartoztatták. A halálos ítélet kihirdetését követően öngyilkosságot kísérelt meg a börtönben.

Varga Gusztáv (Petrozsény, 1919. - Veszprém, 1957. március 26.) bányamérnök. Őt nem bírósági ítélet alapján végezték ki, neve azonban mindenképp ide kívánkozik, mint Ajka tragikus sorsú mártírja. Sopronban szerzett bányamérnöki oklevelet. 1945 után először a Borsod-megyei Ormosbányán üzemvezető, majd az ajkai bánya főmérnöke lett. A forradalomban semmiféle szerepet nem töltött be, abban aktívan nem vett részt. Ezért is érthetetlen, hogy miért verték agyon a karhatalmisták! A Fehér József főhadnagy parancsnoksága alatt álló karhatalmi század katonái 1957. március 12-én előbb Ajkán, majd Devecserben többször is brutálisan bántalmazták, innét Veszprémbe szállították, ahol a kórházban belehalt sérüléseibe. A verésben résztvettek ellen a Győri Katonai Bíróság eljárást indított. Jellemző, hogy a legsúlyosabb ítélet 6 hónap börtön volt 3 év próbaidőre felfüggesztve! Nem engedték Ajkán eltemetni, sírhelyét a veszprémi alsóvárosi temetőben jelölték ki. Özvegyétől és három gyermekétől még azt is megkövetelték, hogy ne sírjanak a temetésen.

 

 

Az 1956-ban a Szovjetunióba hurcolt veszprémi egyetemisták, oktatók és nemzetőrök
 

Az elhurcolt egyetemisták és oktatók

     

1. Amirich László

23. Klug Ottó

45. Rikk József

2. Balogh Lajos

24. Kocsi Géza

46. Salakta István

3. Balogh Vilmos

25. Kormos Ferenc

47. Schrötter Ferenc

4. Bernolák Béla

26. Kovács Zoltán

48. Schwantner László

5. Csáky Tamás

27. Kozorics István

49. Simon Ferenc

6. Csapó Zoltán

28. Laky János

50. Skrabák Lajos

7. Csetényi József

29. Lázár Ferenc

51. Simon Tibor

8. Csizmár József

30. Magyar Balázs

52. Somogyi Antal

9. Domokos Zoltán

31. Magyari Sándor

53. Szijj Ferenc

10. Drávucz Jenő

32. Mogyorósi Sándor

54. Szikszai Ferenc

11. Fehérvári János

33. Mohácsy Tibor

55. Szücs Ferenc

12. Fuchs Pál

34. Monostory László

56. Szűcs István

13. Füredi Zoltán

35. Nagy Endre

57. Tótok Sándor

14. Gaál Vilmos

36. Nagy Ottó

58. Vajda Sándor

15. Galambszegi Árpád

37. Nagy Sándor

59. Vastagh Mihály

16. Gémes István

38. Országh Imre

60. Vékony Ferenc

17. Gelencsér Ferenc

39. Páll Csaba

61. Vígh Antal

18. Grosch Béla

40. Pap János

62. Vincze László

19. Horváth Lajos

41. Persay Gyula

63. Virág Pál

20. Kaczander Károly

42. Péterfi Tibor

64. Vörös Károly

21. Kánits Lajos

43. Petri Vilmos

65. Wlastisch László

22. Kiss Gábor

44. Pfeiffer Gyula

 

 

Az elhurcolt nemzetőrök

     

66. Boncz József

75. Holl Nándor

84. Mostis László

67. Csiszer Gusztáv

76. Illikmann Sándor

85. Óhegyi Károly

68. Csicsics Péter

77. Juhász János

86. Somhegyi György

69. Ebel Dénes

78. Kelemen János

87. Strenner József

70. Ferrnczi Béla

79. Kilián Zoltán

88. Szűcs László

71. Gérez Jenő

80. Kurucz Pál

89. Tatai József

72. Gábler József

81. Légrádi Mihály

90. Tóth József

73. Göndöcs Ferenc

82. Linczmajer János

91. Süte (Somlai) Tivadar

74. Hortoványi Gyula

83. Lukácsi György

92. Bércz Jenő

 

 

Várpalotai 56-os internáltak
 • Bőhm József, rendőr százados
 • Dreska Ferenc, vájár
 • Győrffy Georgina, tanár
 • Kelemen Károly, tanácselnök-helyettes
 • Kovács Lajos, bányász
 • Lucza Károly, technikus
 • Martos Lajos, gyáregység-vezető
 • Molnár Tamás, tisztviselő
 • Nagy Ferenc, rendőr
 • Sass Lajos, asztalos
 • Szép Endre, főmérnök
 • Szij Rezső, református lelkész
 • Szobonya Károly, geológus
 • Thomházy Vilmos, mérnök
 • Völgyi József, lakatos

 

Felhasznált irodalom:

 

1956 kézikönyve / [... főszerk. Hegedűs B. András] ; [... m.társai Beck Tibor, Germuska Pál]. - Budapest : 1956-os Intézet, 1996. - 3 db ; 25 cm
3. köt.: Megtorlás és emlékezés / [szerk. Kende Péter] ; [a köt. összeáll. ... Szakolczai Attila et al.] ; [az adatok összegyűjtésében közrem. Cseh Zita]. - 389 p.

 

Mészáros Gyula
Forradalom és szabadságharc Veszprémben 1956 : tények, dokumentumok, visszaemlékezések / Mészáros Gyula ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2001 (Veszprém : Prospektus Ny.). - 574, 48 p., [28] t. : ill. ; 24 cm

 

Némák szóra kelnek : várpalotai emlékkönyv / gyűjt. és szerk. Fakász Tibor ; a fényképeket kész. Molnár Tamás, Leitner Ferenc, Scharf Imre. - [Várpalota] : Fakász T., cop. 1993. - 222 p., [50] t. : ill. ; 21 cm

Психов "Библия стервы Правила по которым играют настоящие женщины" с религиозным фанатизмом новые "uCoz Создание сайтов" диеты и новый образ "Прописи в клеточку" жизни.

Тон резкий, грубый, ни намека на "Намедни Наша эра 1961-1962" добродушие.

Говорят, что "Дом на краю света" каждый раз, когда Гор "Мятеж, Революция, Религиозность" приходит сюда, его узнают не "Практика работы с персоналом" сразу.

Ты только что это "Тесты по русскому языку 9 кл." выразил, ответил он.

На "Жилье Наем покупка перепланировка продажа" макушке у него красовалась шишка.

Дилвиш "Десертные блюда Желе Муссы Кремы" взял Семираму за руку и медленно опустился на колени. 

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.